Elérhetőségek

Nemeskolta Község Önkormányzata
9775 Nemeskolta,
Szabadság u. 67.
Telefon: +3694556038

Elérhetőségek

Nemeskolta Község Önkormányzata
9775 Nemeskolta,
Szabadság u. 67.
Telefon: +3694556038

Elérhetőségek

Nemeskolta Község Önkormányzata
9775 Nemeskolta,
Szabadság u. 67.
Telefon: +3694556038

Közérdekű adatok / III. Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok

1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
   
  Költségvetések, beszámolók
   
 
  • Egyszerűsített éves beszámolók
 

2018. év

Egyszerűsített mérleg

 

2017. év

Egyszerűsített mérleg

 

2016. év

Egyszerűsített mérleg

   
 
  • Költségvetési beszámolók
                2018. év

Zárszámadás

Zárszámadás táblái

                  2017. év

Zárszámadás

Zárszámadás táblái

 

                 2016. év

Zárszámadás

Zárszámadás táblái

   
 
                   2019. év

Költségvetési rendelet

Költségvetés táblái

                  2018. év

Költségvetési rendelet

Költségvetés táblái

                 2017. év

Költségvetési rendelet

Költségvetés táblái

   
2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
   
 

A foglalkoztatottak

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelete alapján:

Vezető tisztségviselők létszáma: 2 fő

  • vezető tisztségviselők illetménye (éves): 1.795.200 Ft
  • társadalmi megbízatású polgármester költségtérítése (éves): 269.280 Ft
    (A jogosultságot, a mértékét és a kifizetés gyakoriságát az Mötv. 71. § (6) bekezdése határozza meg.)
  • társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése (éves): 0 Ft

(A jogosultságot, a mértékét és a kifizetés gyakoriságát az Mötv. 80. § (3) bekezdése határozza meg.)

 Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma (státusz): 7,38 fő

 Személyi juttatás előirányzata (éves):33.998.683,- Ft

Alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatás:

  • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a alapján 2020. évben a Cafeteria-keret nagyságát a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei bruttó 200.000,- Ft/fő/év összegben határozták meg, mely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
  • bankszámla hozzájárulás: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (5) bekezdése alapján

Alkalmazottaknak nyújtott egyedi munkáltatói döntést igénylő nem rendszeres juttatások:

  • céljuttatás: (Kttv. 154. § (2) bekezdés) célfeladat jellegétől függően.
   

3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

 

Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások adatai

(egyesületi támogatások összesítve)

2019

2018

2017

   

4.) Az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződések adatai

  (táblázat)
   
  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai
  (táblázat)
   
5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 

Nem releváns

   
6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
 

Nem releváns

 
7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  (táblázat)
   
8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
   
    Közbeszerzési terv
 

               

                2020. év

                 Terv 2020

                  2019. év

                Terv 2019

                2018. év

                Terv 2018

                2017. év

                Terv 2017

 

                Közbeszerzési Szabályzat

                Szabályzat

   
« Vissza az előző oldalra!

Nemeskolta Község Önkormányzata - Magyar