Elérhetőségek

Nemeskolta Község Önkormányzata

9775 Nemeskolta,
Szabadság u. 67.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039

Elérhetőségek

Nemeskolta Község Önkormányzata

9775 Nemeskolta,
Szabadság u. 67.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039

Elérhetőségek

Nemeskolta Község Önkormányzata

9775 Nemeskolta,
Szabadság u. 67.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039

Közérdekű adatok / I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
   

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Megnevezés: Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 30 .

Telefon: +36 (94) 556-038

Fax: +36 (94) 556-039

Szervezet vezetõje: Dr. Varga Krisztina - jegyzõ

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Honlap: http://www.nemeskolta.hu/

 

Nemeskolta Község Önkormányzata

 

Megnevezés: Nemeskolta Község Önkormányzata

Cím: 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 67.

Telefon: +36 (94) 556-038, 556-039

Fax: +36 (94) 556-038, 556-039

Szervezet vezetője: Farkas Imre - polgármester

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Honlap: http://www.nemeskolta.hu

   
Ügyfélszolgálat
  Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata
(Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye települések tekintetében)
  Postacím: 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos u. 30.
Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-038
E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
   
  Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége
(Sorkikápolna és Sorokpolány települések tekintetében)
  Postacím: 9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19.
Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-000
E-mailsorkikapolna@rlan.hu 
   
Ügyfélszolgálat  Ügyfélfogadási Rendje
 

Hétfő

08.00 - 12.00; és 12:30-15:30

Kedd

08.00 – 12.00;

Szerda

Nincs ügyfélfogadás ezen a napon

Csütörtök

12:30 – 15.30;

Péntek

Nincs ügyfélfogadás ezen a napon

 
 
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
 
Hivatal felépítése
  Tisztségviselõk
  Polgármester Farkas Imre
  Alpolgármester Tóth István
  Jegyzõ Dr. Varga Krisztina
  Jegyzõ helyettesítésével
megbízott köztisztviselõ
Udvardi Zsófia
   
A Hivatalban szervezeti egységek nem kerültek kialakításra.
   
Kapcsolódó dokumentumok:
  Nemeskolta SZMSZ
  Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata
  Szervezeti ábra
   
   
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetõinek és az egyes szervezeti egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
   
Hivatal felépítése
  Tisztségviselők  
  Polgármester Farkas Imre
  Alpolgármester Tóth István
  Jegyző Dr. Varga Krisztina
  Jegyző helyettesítésével
megbízott köztisztviselő
Udvardi Zsófia
   
 Képviselõ-testület tagjai
 

Farkas Imre

polgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Tóth István

alpolgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Sebestyén Antal önkormányzati képviselõ Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Hullmann Róbert

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Tóth Zoltán

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

   
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ neve, elérhetõsége (telefon- és  telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
   
Lásd 1. pont Ügyfélszolgálati rész
   
 
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetõsége.
  Képviselõ-testület létszáma 2019. február 1. napjától 5 fõ,
 

Farkas Imre

polgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Tóth István

alpolgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Sebestyén Antal

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Hullmann Róbert

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Tóth Zoltán önkormányzati képviselõ Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
 6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy  alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és  1. pontban meghatározott adatai
  Önkormányzati irányítású szervek
 

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30.
Telefon: +36 (94) 556-038, 556-039

Vezető: Dénes Ferenc társulási elnök

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
Honlap: www.sorkifalud.hu

 

A Társulás irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló közfeladatot ellátó szervként működik a Sorkifaludi Bokréta Óvoda.

Óvodánk a Sorkifaludi Bokréta Óvoda – a Sorkifalud, Kossuth u. 75. szám alatt található. A közúti közlekedéstől távol, árnyas fák övezte udvarral, otthonos csoportszobával, tornaszobával várjuk a minket választó szülők gyermekeit. Célunk: a boldog, derűs gyermekkor biztosításával önállóságra, kreativitásra, a problémák megoldására képes gyermekek nevelése.
A gondosan előkészített környezetben a gyermekek egyéni fejlődését a helyi óvodai programunkban biztosítjuk.

 

Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 75.
Telefon: +3694/356-231

Vezető: Antalné Magyar Kinga mb. óvodavezető

E-mail: bokretasorkifalud@gmail.com
Honlap: www.sorkifalud.hu

 

7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével  mûködõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetõsége postai címe, telefon- és   telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselõjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
  Nem releváns
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye,  elérhetõsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),  alapító okirata, kezelõ szervének tagjai
  Nem releváns
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye,  a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító  határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége,  mûködési engedélye
 
   
  Sorkifaludi Bokréta Óvoda
   
 

Óvodánk a Sorkifaludi Bokréta Óvoda – a Sorkifalud, Kossuth u. 75. szám alatt található. A közúti közlekedéstől távol, árnyas fák övezte udvarral, otthonos csoportszobával, tornaszobával várjuk a minket választó szülők gyermekeit. Célunk: a boldog, derűs gyermekkor biztosításával önállóságra, kreativitásra, a problémák megoldására képes gyermekek nevelése.
A gondosan előkészített környezetben a gyermekek egyéni fejlődését a helyi óvodai programunkban biztosítjuk.

  • Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 75.
    Telefon: +3694/356-231
  • Vezető: Antalné Magyar Kinga mb. óvodavezető
  • E-mail: bokretasorkifalud@gmail.com
    Honlap: www.sorkifalud.hu 
  Kapcsolódó dokumentumok:

             SZMSZ

             Házirend

             Pedagógiai Program

             Különös közzétételi lista 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve  és címe, valamint a fõszerkesztõ neve
  Nem releváns
11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései  tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot  ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
  A jegyzõi hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv
 

Megnevezés

Vas Megyei Kormányhivatal

Cím

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Levelezési cím

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Telefon

+36 (94) 517-117; +36 (94) 517-107; +36 (94) 517-159

Fax

+36 (94) 517-105

Titkárság

Ágh Ernőné főigazgató 94/517-106; Popovicsné dr. Tisza Edit igazgató 94/517-106

Szervezet vezetője

A Vas Megyei Kormányhivatalt Harangozó Bertalan kormánymegbízott vezeti.
A hivatalszervezetet Ágh Ernőné főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese, Popovicsné Dr. Tisza Edit igazgató.

E-mail

kormanyhivatal@vas.gov.hu

Honlap

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

 

A polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv

 

Megnevezés

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Cím

9775 Nemeskolta, Szabadság u. 67.

Levelezési cím

9775 Nemeskolta, Szabadság u. 67.

Telefon

+ 36 (94) 556-038

E-mail

sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Honlap

www.nemeskolta.hu
« Vissza az előző oldalra!

Nemeskolta Község Önkormányzata - Magyar