Elérhetőségek

Nemeskolta Község Önkormányzata

9775 Nemeskolta,
Szabadság u. 67.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039

Elérhetőségek

Nemeskolta Község Önkormányzata

9775 Nemeskolta,
Szabadság u. 67.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039

Elérhetőségek

Nemeskolta Község Önkormányzata

9775 Nemeskolta,
Szabadság u. 67.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039

Téli Rezsicsökkentés

2018. augusztus 27., 08:11


TÁJÉKOZTATÁS A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRŐL
A Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat szerint azok a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek, amelyek a földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti juttatásban nem részesültek.

Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető és benyújtható a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Sorkifaludi Kirendeltségnél (9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30.) ügyfélfogadási időben (hétfő 8-16 óra, kedd 8-12, csütörtök 12-16 óráig) vagy a nyomtatvány letölthető a www. sorkifalud.hu honlapról is.

Az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15., amely határidő elmulasztása jogvesztő!
Háztartásonként csak egy igénylólap nyújtható be.
Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például szállítási, darabolási költségeket.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az igénybejelentés megalapozottságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó – döntései értelmében.

Nemeskolta, 2018. augusztus 22.


Farkas Imre sk.
polgármester

A kérelem nyomtatvány letölthető a Dokumentumok, közlemények - Kérelmek, nyomtatványok - Téli rezsicsökkentés címszó alatt.


« Vissza az előző oldalra!


Nemeskolta Község Önkormányzata - Magyar